Grödinge Pistolskytteklubb

Nybörjarkurs pistolskytte

Är du nyfiken på pistolskytte? Grödinge PSK har en kurs för nybörjare normalt en gång om året på hösten/vintern, Vi brukar ta 18 deltagare.

Just nu har kursen startat och vi har ännu inte spikat nästa kurstillfälle. Återkom till denna sida efter Maj-Juni så finns snart detaljerna klara.

Hur går ansökan till
Kursen har arton platser och ansökan går till så att sökanden skriver ett personligt brev där man berättar om sig själv, vad som har väckt intresset för skytte och om man har någon tidigare erfarenhet av skytte. Man ska även bifoga två personliga referenser som kursledaren kan kontakta om det blir nödvändigt.

Ansökan med namn, personnummer, adress och telefonnummer samt personligt brev e-postas till kursledaren kurs@grodinge-psk.se

Besked
Du får besked om du är antagen eller inte cirka 6 veckor före kursstart.

Kursavgiften skall vara betald till senast 4 veckor innan kursstart, annars förlorar man sin plats. Det är viktigt att du anger ditt namn och personnummer vid inbetalningen av kursavgiften. I kursavgiften ingår medlemsavgiften för innev år, kursmaterial, lån av vapen samt ammunition under hela kursen.

Före kursstart måste du beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Ta med det oöppnade kuvertet till första kurstillfället där kursledaren öppnar den tillsammans med dig. Utdrag ur belastningsregistret beställs via Polisens hemsida: Beställa utdrag ur belastningsregistret

Kursinnehåll
Kursen genomförs vanligtvis under 8 lördagar (varannan vecka) med uppehåll för Jul och nyår och innehåller bland annat:

  • Säkerhet
  • Praktiska skjutövningar
  • Teori samt ett teoretiskt prov
  • Vapenkännedom
  • Grundläggande vapenlagar
  • Fysik och kostråd
  • Märkesskjutningar
  • Genomgång av Svenska Pistolskytteförbundet samtliga skytteformer


Trevlig vinter.

Hemsidan och dess medlemsdel är skapat av ITKA AB.

Vid intresse av hemsida prata med Kjell eller Arne Liljegren. Ni kan också höra av er på e-post: info@itka.se

Hemsida: https://www.itka.se